Nasze Gimnazjum zostało wyróżnione przez władze oświatowe Zabrza za szerzenie ideii integracji!

Image

Od 1 września roku szkolengo 2006 / 2007 prowadzimy oddziały klas integracyjnych dla uczniów niedosłyszących, słabosłyszących, z wadami sprzężonymi wynikającymi z niedosłuchu. Klasy mogą liczyć od 15 do 20 uczniów w tym 3 dzieci z wadą słuchu.

Od 1 września 2009 / 2010 do oddziałów klas integracyjnych oprócz uczniów z niedosłuchem mogą być również zapisani uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - LN.

Od 1 września 2010 / 2011 do oddziałów klas integracyjnych wraz z uczniami z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą być również zapisani uczniowie poruszający się samodzielnie z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Od 1 września 2011 /2012 do oddziałów klas integracyjnych wraz z uczniami z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie poruszający się samodzielnie z dziecięcym porażeniem mózgowym, z Autyzmem i z zespołem Aspergera mogą być również zapisani uczniowie słabowidzący .

Image

Szersze informacje o zasadach przyjęcia do klasy integracyjnej uczniów w sekretariacie szkoły pod nr telefonu Gimnazjum nr 29: 32 272-27-61, oraz na stronie Nabór uczniów do Gimnazjum nr 29.